skip to Main Content

DANI FILOZOFSKOG FAKULTETA U ZENICI PROMOCIJA “BIBLIOGRAFIJE ZBORNIKA RADOVA FILOZOFSKOG FAKULTETA U ZENICI (2003-2023)“

Danas je u okviru manifestacije „Dani Filozofskog fakulteta u Zenici“ održana promocija „Bibliografije Zbornika radova Filozofskog fakulteta u Zenici (2003-2023)“. O bibliografiji je govorio njen autor Aras Borić, rukovodilac Univerzitetske biblioteke Univerziteta u Zenici, napominjući kako je pomenuta publikacija nastala kao rezultat obrade bibliotečke građe, odnosno takozvane analitičke obrade serijskih publikacija koja se vrši u okviru bosanskohercegovačkog nacionalnog bibliotečko-informacijskog sistema na platformi sistema COBISS (Co-operative Online Bibliographic System and Services).

Bibliografija se sastoji od popisa 454 bibliografske jedinice, te autorskog, predmetnog i registra ličnih imena, i njoj su u skladu s Međunarodnim standardnim bibliografskim opisom (ISBD) opisani svi radovi objavljeni u „Zborniku“. Raspored jedinica organiziran je prema Univerzalnoj decimalnoj klasifikaciji (UDC), unutar čijih grupa su bibliografske jedinice raspoređene abecednim redoslijedom. Svaka bibliografska jedinica sadrži pune informacije o članku s odgovarajućim napomenama, uključujući i klasifikacijsku UDK-oznaku, dok je posebna pažnja posvećena izradi predmetnih odrednica, to jest sadržajnoj analizi radova gdje su svakoj bibliografskoj jedinici dodijeljene odgovarajuće lične, korporativne, tematske, geografske i vremenske predmetne odrednice i njima podređene pododrednice.

Prvi broj „Zbornika“ izašao je iz štampe 2003. godine i od tada je publicirano ukupno 21 godište/broj, u kojima su 223 autora iz naše zemlje i inostranstva objavila 454 naučna i stručna rada iz društvenih i humanističkih područja. Bibliografija je objavljena u elektronskom obliku i dostupna je javnosti na web-stranici Univerziteta u Zenici zajedno s bibliografijama ostalih časopisa čiji je izdavač Univerzitet u Zenici. Na ovaj način našoj široj javnosti, na vrlo pregledan i pristupačan način, dat je uvid u naučna istraživanja koja se odvijaju na Filozofskom fakultetu u Zenici i Univerzitetu u Zenici te naznačeni putokazi u kojem se pravcu razvijaju određene naučne oblasti i koji uopće trendovi vladaju u društvenim i humanističkim naukama. Autor bibliografije Aras Borić istakao je kako se nada da će ova bibliografija biti koristan alat za rad naučnicima koji se bave sličnim istraživanjima, kao i svim nastavnicima, stručnjacima, studentima i profesionalcima koje zanima naučna i stručna produkcija u Bosni i Hercegovini.

Back To Top