skip to Main Content

ODLUKA o utvrđivanju termina održavanja Promocije završenika I (prvog) i II (drugog) ciklusa studija Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici u 2020. godini

UNIVERZITET U ZENICI

FILOZOFSKI FAKULTET                          

Zenica, 14.10.2020. godine                                                                        

                      ODLUKA o utvrđivanju termina održavanja Promocije završenika I (prvog) i II (drugog) ciklusa studija Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici u 2020. godini

Član  1. 

Na osnovu Zaključka Senata Univerziteta u Zenici broj:01-02-5-3044/20. od 23.09.2020. godine Promocija diplomanata i magistranata, te dodjela Nagrada Dekana Fakulteta i Nagrada Rektora Univerziteta u Zenici se vrši po odsjecima Filozofskog fakulteta u periodu od 19.10.2020. do 24.10.2020. godine.

Član 2.

Promocija završenika I (prvog) i II (drugog) ciklusa studija Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici u 2020. godini će se održati u amfiteatru Filozofskog fakulteta uz maksimalno poštivanje higijensko-epidemioloških mjera.

Član 3. 

Šefovi Odsjeka Filozofskog fakulteta će diplome preuzeti u Studentskoj službi Filozofskog fakulteta pola sata prije predviđenog termina za dodjelu diploma, a nakon izvršene podjele nepodijeljene diplome vratiti u Studentsku službu.

Protokol podjele diploma:

  1. I (prvi) cilkus
  2. II (drugi) ciklus
  3. Dodjela nagrada dekana  

Termini za Promociju završenika I (prvog) i II (drugog) ciklusa studija Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici u 2020. godini:

  1. Odsjek za razrednu nastava 19.10. u 10.00 h
  2. Odsjek za matematiku i informatika 20.10. u 10.00 h
  3. Odsjek za engleski jezik i književnost 21.10. u 10.00 h
  4. Odsjek za njemački jezik i književnost 22.10. u 10.00 h
  5. Odsjek za turski jezik i književnost 22.10. u 10.00 h
  6. Odsjek za b/h/s jezik i književnost 23.10. u 10.00 h
  7. Odsjek za kulturalne studije 23.10. u 10.00 h

 Član 4.

U prostorije Fakulteta ulaze prema rasporedu samo završenici koji primaju diplome uz poštivanje higijensko-epidemioloških mjera (obavezno nošenje maski, držanje distance od 1,5 m, nošenje zaštitnih rukavica, pranje ruku).  Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dekan Filozofskog fakulteta
Prof.dr.sc. Memnuna Hasanica

Back To Top