skip to Main Content

Poštovani studenti,

dobrodošli na stranicu Filozofskog fakulteta u Zenici. Na Filozofskom fakultetu u Zenici se obrazuju stručnjaci iz humanističkih i društvenih nauka, kao i stručnjaci iz oblasti matematike i informatike. Stalnim razvojem i unapređenjem naučnog i stručnog rada, kao i neprestanim inoviranjem nastavnih programa Filozofski fakultet u Zenici postaje prepoznatljivo regionalno središte koje sistemski prati i razvija društvene, humanističke i matematičko-informatičke procese.

U okviru Filozofskog fakulteta u Zenici postoje studijski programi razredne nastave, engleskog jezika i književnosti, njemačkog jezika i književnosti,  bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti, turskog jezika i književnosti, studijski program matematike i informatike, te kulturalni studij, a u izradi su i studij pshilogije i dvopredmetni studiji. Od akademske 2004/2005. godine svi studijski programi se izvode po bolonjskom modelu, podijeljeni u tri ciklusa. Prvi ciklus traje četiri godine (osam semestara),  gdje student osvaja 240 ECTS kredita, drugi ciklus traje jednu godinu (dva semestra) sa 60 ECTS kredita i  treći ciklus, koji je trenutno u izradi,  trajat će tri godine (šest semestara) sa 180 ECTS kredita.

Filozofski fakultet, kao organizaciona jedinica Univerziteta u Zenici, već 2014. godine uspješno je prošao proces akreditacije. Uvođenjem bolonjskog principa u obrazovanje, fleksibilsnost nastavnih planova i programa, ponuđeni izbor odgovarajućih predmeta, razmjena studenata i nastavnika na osnovu različitih programa i projekata u EU i šire, planiranje učenja na daljinu, postaju trenutno prava karakteristika sadašnjeg obrazovnog procesa na Filozofskom fakultetu u Zenici.

Kao već tradicionalne zasebne publikacije Filozofski fakultet u Zenici je do sada objavio veliki broj različitih zbornika naučnih i stručnih radova, univerzitetskih udžbenika, priručnika, monografija. U saradnji sa Pedagoškim zavodom u Zenici Filozofski fakultet je i suosnivač časopisa Didaktički putokazi, nadaleko prepoznatog u sveobuhvatnoj praksi edukacije.

Back To Top