skip to Main Content

I SEMESTAR

Redni broj

Naziv predmeta

Predavanje

Vježbe

ECTS

Metodologija naučno-istraživačkog rada

2

0

3

Standardni jezici štokavskog područja

2

2

6

Jezik starih bosanskih tekstova

2

2

6

Svjetska književnost s početka XXI stoljeća

2

2

6

Bosanskohercegovačka metaproza

2

2

6

Izborni predmet

1

1

3

UKUPNO

30

 

ECTS KREDITI 

Redni broj

Predmet

P

V

S

K

PI

UI

Σ

1.

Metodologija naučno-istraživačkog rada

1

0

1

0

0,5

0,5

3

2.

Standardni jezici štokavskog područja

1

1

1

1

1

1

6

3.

Jezik starih bosanskih tekstova

1

1

1

1

1

1

6

4.

Svjetska književnost s početka XXI stoljeća

1

1

1

1

1

1

6

5.

Bosanskohercegovačka metaproza

1

1

1

1

1

1

6

6.

Izborni predmet

0,5

0,5

0

0

1

1

3

Ukupno:

 

 

 

 

 

 

 

30

P – predavanja, V – vježbe, S – seminarski rad, projekti…, K – konsultacije, Pr – praksa, priprema: PI – pismeni ispit, UI – usmeni ispit, S – ukupno

 

Izborni predmeti

  1. Govoreni jezik
  2. Semiotičke osnove neverbalne komunikacije
  3. Filozofija književnosti
  4. Bošnjačka književna bibliografija u evropskom kontekstu

 

 II SEMESTAR

Redni broj Naziv predmeta Predavanje Vježbe ECTS
Lingvodidaktika

2

1

4,5

Struktura jezika

2

1

4,5

Književnost bh. dijaspore

2

1

4,5

Književnost i folkoristika

2

1

4,5

Izrada magistarskog rada

/

/

12

Ukupno

30

 

ECTS KREDITI

Redni broj

Predmet

P

V

S

K

PI

UI

Σ

1.

Lingvodidaktika

1

0,5

0,5

0,5

1

1

4,5

2.

Struktura jezika

1

0,5

0,5

0,5

1

1

4,5

3.

Književnost bh. dijaspore

1

0,5

0,5

0,5

1

1

4,5

4.

Književnost i folkoristika

1

0,5

0,5

0,5

1

1

4,5

5.

Izrada magistarskog rada

3,5

8

0,5

12

Ukupno:

 

 

 

 

 

 

30

P – predavanja, V – vježbe, S – seminarski rad, projekti…, K – konsultacije, Pr – praksa, priprema: PI – pismeni ispit, UI – usmeni ispit, S – ukupno

Back To Top