skip to Main Content
Print Friendly, PDF & Email

I SEMESTAR

Predmet Predavanja Vježbe ECTS
1. Fonetika 4 2 6
2. Norma jezika 2 3 5
3. Teorija književnosti I 4 3 6
4. Književnost BiH I 3 2 6
5. Filozofija 2 1 3,5
6. Strani jezik I 1 2 3,5
Ukupno 16 13 30

 

Razrada ECTS bodova

Predmet P V S K PI UI ECTS
1. Fonetika 2 1 0,5 0,5 1 1 6
2. Norma jezika 1 1,5 / / 1 1 5
3. Teorija književnosti I 2 1,5 / 0,5 1 1 6
4. Književnost BiH I 1,5 1 1 0,5 1 1 6
5. Filozofija 1 0,5 / / 1 1 3,5
6. Strani jezik I 0,5 1 / / 1 1 3,5
Ukupno 8 6,5 2 1,5 6 6 30

P– predavanja; V-vježbe; S-seminar; K-konsultacije; PI-pismeni dio ispita; UI-usmeni dio ispita

 

II SEMESTAR

Predmet Predavanja Vježbe ECTS
1. Morfologija 4 3 6
2. Opća lingvistika 3 2 5
3. Teorija književnosti II 4 3 6
4. Usmena književnost 2 2 5
5. Pedagogija 2 1 4,5
6. Strani jezik II 1 1 3,5
Ukupno 16 12 30

 

Razrada ECTS bodova

Predmet P V S K PI UI ECTS
1. Morfologija 2 1,5 / 0,5 1 1 6
2. Opća lingvistika 1,5 1 / 0,5 1 1 5
3. Teorija književnosti II 2 1,5 / 0,5 1 1 6
4. Usmena književnost 1 1 0,5 0,5 1 1 5
5. Pedagogija 1 0,5 0,5 0,5 1 1 4,5
6. Strani jezik II 0,5 0,5 / 0,5 1 1 3,5
Ukupno 8 6 1 3 6 6 30

P– predavanja; V-vježbe; S-seminar; K-konsultacije; PI-pismeni dio ispita; UI-usmeni dio ispita

 

III SEMESTAR

Predmet Predavanja Vježbe ECTS
1. Tvorba riječi 2 1 4,5
2. Staroslavenski jezik 3 2 5,5
3. Uvod u svjetsku književnost I 3 2 5,5
4. Književnost BiH II 3 2 5
5. Psihologija 2 1 4,5
6. Osnovi akcentologije 1 1 2,5
7. Balada 1 1 2,5
Ukupno 17 12 30

 

Razrada ECTS bodova

Predmet P V S K PI UI ECTS
1. Tvorba riječi 1 0,5 0,5 0,5 1 1 4,5
2. Staroslavenski jezik 1,5 1 0,5 0,5 1 1 5,5
3. Uvod u svjetsku književnost I 1,5 1 0,5 0,5 1 1 5,5
4. Književnost BiH II 1,5 1 / 0,5 1 1 5
5. Psihologija 1 0,5 0,5 0,5 1 1 4,5
6. Osnovi akcentologije 0,5 0,5 / 0,5 0,5 0,5 2,5
7. Balada 0,5 0,5 / 0,5 0,5 0,5 2,5
Ukupno 7,5 5 2 3,5 6 6 30

P– predavanja; V-vježbe; S-seminar; K-konsultacije; PI-pismeni dio ispita; UI-usmeni dio ispita

 

IV SEMESTAR

Predmet Predavanja Vježbe ECTS
1. Leksikologija 3 2 5
2. Dijalektologija 3 2 5,5
3. Uvod u svjetsku književnost II 3 2 5
4. Uvod u istočnu književnost 2 1 4
5. Informatika 1 2 3,5
6.Onomastika 1+1 1+1 3,5
7. Modernizam u svjetskoj  književnosti 1+1 1+1 3,5
Ukupno 16 13 30

 

Razrada ECTS bodova

Predmet P V S K PI UI ECTS
1. Leksikologija 1,5 1 / 0,5 1 1 5
2. Dijalektologija 1,5 1 0,5 0,5 1 1 5,5
3. Uvod u svjetsku književnost II 1,5 1 / 0,5 1 1 5
4. Uvod u istočnu književnost 1 0,5 / 0,5 1 1 4
5. Informatika 0,5 0,5 / 0,5 1 1 3,5
6.Onomastika 0,5 0,5 / 0,5 1 1 3,5
7. Modernizam u svjetskoj  književnosti 0,5 0,5 / 0,5 1 1 3,5
Ukupno 7 5 0,5 3,5 7 7 30

P– predavanja; V-vježbe; S-seminar; K-konsultacije; PI-pismeni dio ispita; UI-usmeni dio ispita

 

V SEMESTAR

Predmet Predavanja Vježbe ECTS
1. Sintaksa I 3 2 5
2. Historija jezika I 3 2 5
3. Južnoslavenske književnosti I 2 2 5
4. Književnost BiH III 3 2 5
5. Didaktika 2 1 4
6.1. Izborni predmet iz jezika 1+1 1 3
6.2.Izborni predmet iz književnosti 1+1 1 3
Ukupno 17 13 30

Izborni predmeti iz jezika
1. Interpunkcija u teoriji i praksi
2. Jezik medija

Izborni predmeti iz književnosti
1. Sinkretizam u bosanskohercegovačkoj književnosti
2. Poetika putopisa

 

Razrada ECTS bodova

Predmet P V S K PI UI ECTS
1. Sintaksa I 1,5 1 / 0,5 1 1 5
2. Historija jezika I 1,5 1 / 0,5 1 1 5
3. Južnoslavenske književnosti I 1 1 0,5 0,5 1 1 5
4. Književnost BiH III 1,5 1 / 0,5 1 1 5
5. Didaktika 1 0,5 / 0,5 1 1 4
6.1. Izborni predmet iz jezika 0,5 0,5 / / 1 1 3
6.2.Izborni predmet iz književnosti 0,5 0,5 / / 1 1 3
Ukupno 7,5 5,5 0,5 2,5 7 7 30

P– predavanja; V-vježbe; S-seminar; K-konsultacije; PI-pismeni dio ispita; UI-usmeni dio ispita

 

VI SEMESTAR

Predmet Predavanja Vježbe ECTS
1. Sintaksa II 2 2 4,5
2. Historija jezika II 3 2 5
3. Južnoslavenske književnosti II 2 1 4,5
4. Književnost za djecu 3 2 5
5. Metodika nastave jezika i književnosti I 2 2 5
6.1. Izborni predmet iz jezika 1+1 1+1 3
6.2.Izborni predmet iz književnosti 1+1 1+1 3
Ukupno 16 13 30

Izborni predmeti iz jezika
1. Sociolingvistika
2. Kultura jezika

Izborni predmeti iz književnosti
1. Bosanskohercegovačka kritika i esejistika
2. Umjetnost eseja 

Razrada ECTS bodova

Predmet P V S K PI UI ECTS
1. Sintaksa II 1 1 / 0,5 1 1 4,5
2. Historija jezika II 1,5 1 / 0,5 1 1 5
3. Južnoslavenske književnosti II 1 0,5 0,5 0,5 1 1 4,5
4. Književnost za djecu 1,5 1 / 0,5 1 1 5
5. Metodika nastave jezika i književnosti I 1 1 0,5 0,5 1 1 5
6.1. Izborni predmet iz jezika 0,5 0,5 / / 1 1 3
6.2.Izborni predmet iz književnosti 0,5 0,5 / / 1 1 3
Ukupno 7 5,5 1 2,5 7 7 30

P– predavanja; V-vježbe; S-seminar; K-konsultacije; PI-pismeni dio ispita; UI-usmeni dio ispita

 

VII SEMESTAR

Predmet Predavanja Vježbe ECTS
1. Sintaksa III 2 2 4,5
2. Poredbena gramatika slavenskih jezika 2 1 4
3. Uvod u književne teorije XX stoljeća 3 2 5
4. Književnost BiH IV 3 2 5,5
5. Metodika nastave jezika i književnosti II 2 2 (15 sati prakse) 5
6.1. Izborni predmet iz jezika 1+1 1+1 3
6.2.Izborni predmet iz književnosti 1+1 1+1 3
Ukupno 16 13 30

Izborni predmeti iz jezika
1. Uvod u lingvistiku 20. stoljeća
2. Jezici u kontaktu

Izborni predmeti iz književnosti
1. Drama i film
2. Postmoderna  književnost

 

Razrada ECTS bodova

Predmet P V S K PI UI ECTS
1. Sintaksa glagola 1 1 / 0,5 1 1 4,5
2. Poredbena gramatika slavenskih jezika 1 0,5 / 0,5 1 1 4
3. Uvod u književne teorije XX stoljeća 1,5 1 / 0,5 1 1 5

4. Bosanskohercegovačka književnost od 1945.

do danas

1,5 1 0,5 0,5 1 1 5,5
5. Metodika nastave jezika i književnosti II 1 1 0,5 0,5 1 1 5
6.1. Izborni predmet iz jezika 0,5 0,5 / / 1 1 3
6.2.Izborni predmet iz književnosti 0,5 0,5 / / 1 1 3
Ukupno 7 5,5 1 2,5 7 7 30

P– predavanja; V-vježbe; S-seminar; K-konsultacije; PI-pismeni dio ispita; UI-usmeni dio ispita

 

VIII SEMESTAR

Predmet Predavanja Vježbe ECTS
1. Semantika 2 1 4,5
2. Stilistika 2 1 4
3. Književnost i medijski žanrovi 2 2 4,5
4. Interkulturalno izučavanje književnosti naroda Bosne i Hercegovine 2 2 5
5. Diplomski rad 6
6.1. Izborni predmet iz jezika 1+1 1+1 3
6.2.Izborni predmet iz književnosti 1+1 1+1 3
Ukupno 12 10 30

Izborni predmeti iz jezika
1. Lingvistika teksta
2. Funkcionalni stilovi

Izborni predmeti iz književnosti
1. Drama i film u Bosni i Hercegovini
2. Postmoderna književnost u Bosni i Hercegovini

 

Razrada ECTS bodova

Predmet P V S K PI UI ECTS
1. Semantika 1 1 / 0,5 1 1 4,5
2. Stilistika 1 0,5 / 0,5 1 1 4
3. Književnost i medijski žanrovi 1 1 / 0,5 1 1 4,5
4. Interkulturalno izučavanje književnosti naroda Bosne i Hercegovine 1 1 0,5 0,5 1 1 5
5. Diplomski rad diplomski 6 6
6.1. Izborni predmet iz jezika 0,5 0,5 / / 1 1 3
6.2.Izborni predmet iz književnosti 0,5 0,5 / / 1 1 3
Ukupno 5 4,5 6,5 2 6 6 30

P– predavanja; V-vježbe; S-seminar; K-konsultacije; PI-pismeni dio ispita; UI-usmeni dio ispita

Back To Top