skip to Main Content

Rezultati pismenog ispita iz predmeta Engleski jezik 3, rađenog 28.01.2015.

Prezime i ime bodovi ocjena
Arnaut Arnel 67 7
Badžić Haris 83 9
Bektaš Ajla 91 10
Bojić Ibrahim 18.5 5
Britvarević Kanita 15.5 5
Buljubašić Emina 72.5 8
Crnovršanin Emina 12 5
Čaplja Nerdžis 52.5 6
Čolaković Emina 61.5 7
Dedić Anes 39.5 5
Deljkić Anes 33.5 5
Halilčević Vahida 16 5
Hasić Džejna 91 10
Hrnjić Sara 91 10
Huskanović Almina 64 7
Ibrahimović Medina 82 9
Ismić Alena 14 5
Jarić Igda 60 7
Keleštura Sabrina 62.5 7
Kozlić Belmin 53 6
Lužić Lejla 17 5
Nezić Irdina 38 5
Nuhija Armin 7 5
Purić Samir 74 8
Ramljak Andrea 80 9

Print Friendly, PDF & Email
Back To Top