skip to Main Content

Rezultati pismenog ispita iz predmeta Engleski jezik 1, rađenog 29.01.2015.

Prezime i ime bodovi ocjena
Bajramović Amina 82.5 9
Ćorhasanović Haris 13 5
Helvida Benjamina 61 7
Jakšić Tamara 67 7
Jaran Kenan 30 5
Lazamović Edi 85.5 9
Nurkanović Adis 44 5
Omerdić Fahir 19.5 5
Serdarević Nejra 73 8
Škiljo Berin 44 5
Zahirović Alema 50 6

Print Friendly, PDF & Email
Back To Top