skip to Main Content

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Analiza I

UNIVERZITET U ZENICI
FILOZOFSKI FAKULTET
ODSJEK: MATEMATIKA I INFORMATIKA

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Analiza I

Ime i prezime

Bodovi (max. 40)

Benada Šljivo

20,5

Amina Selimspahić

11,5

Ajdina Dizdarević

5,5

Amina Zekan

1,0

Uvid u radove planiran je u četvrtak 22.06.2017. od 10:30 do 11:00 sati na FF.
Završni-usmeni dio ispita je planiran za četvrtak 29.06.2017. godine u 9 sati na FF.

Zenica, 19.06.2017.

Predmetni nastavnik:
Dr.sc. Dževad Burgić, vanr.profesor

Print Friendly, PDF & Email
Back To Top