skip to Main Content

REZULTATI PISMENOG DIJELA ISPITA IZ METODIKE POČETNE NASTAVE  I i II, rađenog 15. 6. 2017.

REZULTATI PISMENOG DIJELA ISPITA IZ METODIKE POČETNE NASTAVE  I i II, rađenog 15. 6. 2017.

 Pismeni dio ispita iz MNPM-I položili su:

1.       Budić Anita
2.       Kadušić Mirsad
3.       Pavković Josipa
4.       Šimić Katarina

 Pismeni dio ispita iz MNPM-II  nije niko  položio.

 Uvid u radove u radove se može obaviti u ponedjeljak 19. 6. 2017. god. u 12,00 sati, kada će biti i usmeni dio ispita.

 Predmetni nastavnik:
doc. dr. Amir Suljičić

Print Friendly, PDF & Email
Back To Top