skip to Main Content
Predavanje Profesora Russel Reising-a

Predavanje profesora Russel Reising-a

11 aprila u ACZenica profesor Russel Reising “. University of Toldeo, Ohio” održao je predavanje studentima englekog jezika i književnosti Univerziteta u Zenici na temu ” Senzualnost i seksulanosr u romanu ” Sunce se ponovo rađa” Ernesta Hemingway – a. Posebna zahvala ide na račun profesorice Ksenije Kondali” Univerzitet u Sarajevu”.

Print Friendly, PDF & Email
Back To Top