skip to Main Content

OBAVIJEST o terminu ispita iz Bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika (opći predmet)

Pismeni ispit iz Bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika (opći predmet) u junsko-julskom roku 2015/16. škol. god. održat će se 23. juna (prvi termin) i 7. jula (drugi termin), oba u 11,00 sati.

Zenaida Karavdić, s. r.

Print Friendly, PDF & Email
Back To Top