skip to Main Content

Naučnoistraživačka saradnja  između Republike Slovenije i Bosne i Hercegovine. U projektu učestvuju naučnoistraživački timovi Znanstvenoistraživačkog centra slovenačke akademije nauka i umjetnosti, Instituta za slovenačko iseljeništvo (Janja Žitnik Serafin, Jure Gombač, Metka Lokar, Marijanca Ajša Vižintin, Marinka Lukšič-Hacin, Kristina Toplak) i  Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici, Odsjek za kulturalne studije (Damir Kukić, Esad Delibašić, Enes Prasko, Edina Solak, Alica Arnaut, Muhamed Bajramović).

Vrijeme trajanja projekta : 1.1.2014 – 31.12.2015

Istraživačko područje po šifrantu Evropske unije CERIF :

–          Šifra  :  S220

–          Naziv : Kulturna antropologija, etnologija

Društveno-ekonomski ciljevi: Kutura, religija i masovni mediji

 

OBIM I CILJ ISTRAŽIVANJA

Cilj bilateralnog istraživanja o ulozi i značaju kulturne produkcije manjina je ustanoviti u kojem obliku i obimu prolaze njihova međusobna saradnja i u kojoj mjeri i na koji način se manjinske kulturne produkcije odražavaju na društvo i kulturu većinskog područja i obrnuto – koliko i kako utiče na njih većinska kultura i društvo.

 

Obje strane su planirale, s jedne strane, nezavisno objavljivanje parcijalnih rezultata istraživanja u obliku naučnih i stručnih radova, javne prezentacije, s druge strane, stvaranje zajedničkog ishoda istraživanja. Sumirat će se naučni rezultati svih učesnika i koristiti u vidu preporuka relevantnim vladinim tijelima i odborima u Sloveniji i Bosni i Hercegovini, kao i kulturnim i obrazovnim institucijama.

Zajedničko objavljivanje planirano od strane učesnika na obje strane s nekoliko istraživačkih grupa iz drugih dijelova bivše Jugoslavije, biće posvećeno:

1) kulturnoj produkciji, čuvanju jezika, radu u zajednici i umjetničkom stvaranju slovensko-bosanske zajednice u drugim dijelovima bivše Jugoslavije;

2) značaju ovih aktivnosti u očuvanju izvora nacionalnog i kulturnog identiteta;

3) angažmanu mladih u međugeneracijskom prijenosu manjinskih kulturnih tradicija.

 

Ovaj projekat je proširenje bilateralne međunarodne naučne mreže i istraživačkih grupa na radu u srodnim područjima.

Glavni cilj saradnje u projektu  je sticanje  iskustva i priprema sadržaja za zajedničko apliciranje na  evropske i druge međunarodne istraživačke projekte.

Back To Top