skip to Main Content

Članovi Katedre za kulturalne studije su u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona i Općom bibliotekom Zenica učestvovali u izradi Strategije kulturne politike Zeničko-dobojskog kantona 2014-2020. godina.

Opći  ciljevi Strategije kulturne politike Zeničko-dobojskog kantona proizašli su iz analize i identifikacije postojećeg stanja u oblasti kulture na području Zeničko-dobojskog kantona, kao i kulturnog konteksta u  FBiH i BiH. Opći ciljevi su sljedeći:

  • Razvoj kulturnih potreba i navika građana Zeničko-dobojskog kantona,
  • Afirmacija kulturnog pluralizma i interkulturalizma,
  • Promjena percepcije kulture kao potrošnje u kulturu kao faktor društvenog razvoja,
  • Razvoj tržišta rada u kulturi,
  • Okončanje kulturne tranzicije,
  • Uravnotežena  afirmacija tradicionalnih i savremenih tendencija u umjetnosti i kulturi.
Back To Top