skip to Main Content

Ime projekta : Information Behaviour in Digital Humanities

FP7-PEOPLE-2013-CIG (projekat ranga FP7);

projektni tim : prof.dr. Damir Kukić, dr. Edin Tabak; (Katedra za opću kulturologiju)

trajanje projekta : oktobar 2014-oktobar 2018;

vrijednost projekta : 169.620 EUR

 

Opis i ciljevi projekta : Ovaj projekat će pružiti priliku za istraživača iz Australije da se vrati u BiH i da u okviru akademske zajednice intenzivira istraživanja na području digitalnih humanističkih nauka (DH). DH alati postaju značajne komponente u svim univerzitetskim sredinama, obećavajući napredne cyber-infrastrukture za buduća istraživanja i nastavu u oblasti humanističkih nauka. U okviru projekta potrebno je istražiti informacijsko pomašanje različitih aktera, kao i razumijeti ponašanje znanstvenika i studenata u tim digitalnim okruženjima.Cilj ovog projekta je fokusiran ka sintetizaciji različitih postavki iz područja IB i DH. Konačni rezultat projekta će biti kreiranje novog modela za dizajn i implementaciju aplikacija, kao i analitičan, stručni uvid u stanje u oblasti informacijskog ponašanja i digitalnih humanističkih znanosti. Osim toga, cilj projekta je kreiranje novih curriculuma za kolegije Informacijsko ponašanje, Digitalna humanistika i Novi mediji.

Back To Top