skip to Main Content

Katedra je organizirala tokom akademske godine niz otovrenih tribina na kojima su uz goste predavače prisustvovali studenti obje godine studija i nastavnici i saradnici Katedre. Održana su sljedeća predavanja:

A)    Aras Borić, na temu: ”Iza kulisa ideologije – umjetnost, ideologija i društvo”

B)    Edin Bjelošević na temu: „Percepcija između stvarnosti i iluzije“

C)    Denisa Samardžića na temu „Filmska industrija spoj zabave i umjetnosti“

D)    Članovi Dubioza kolektiva, Brano Jakupović i Vedran Mujagić,

E)     Nedžad Fejzić na temu: „Spektakl kulture kao zabave“

F)     Senad J. Hodović na temu: Kultura i tržište“

G)    Mario Hibert na temu: „Bibliotekarstvo, digitalna kultura“

H)    Selvedin Avdić na temu: „Atentatorska biblioteka“

I)       Aida Čengić i Aida Vežić na temu: „Ocjenjivanje kulturnih politika i programa koje finansira EU“

J)       Venita popović na temu: „Spojene posude diskriminacije“

K)    Adnandin Jašarević na temu. “Strip”

Back To Top