skip to Main Content
Print Friendly, PDF & Email

PRVA GODINA

Šifra predmeta

 

Naziv predmeta

Semestar

ECTS

bodovi

 

NASTAVNIK

 

SARADNIK

I-prvi

II-drugi

P

V

P

V

 
Morfologija

2

2x2g

Doc. Dr. Vildana Dubravac Mr. sc. Amna Brdarević-Čeljo v.as. (4V)
Fonetika i fonologija engleskog jezika

2

1x2g

Doc. Dr. Kamiah Arnaut-Karović Mr. Aleksandar Belić, as. (2V)
Savremeni engleski jezik II

6x2g

Doc. Dr. Mirna Begagić Mr. Aleksandar Belić, as. (4V)Majda Nizamić, as.  (8V)
Britanska kultura i civilizacija od 1500. godine do danas

2

1x2g

Doc. Dr. Ksenija Kondali Mr. sc. Samir Busovača, lektor (2V)
Engleska književnost do kraja 17. stoljeća

2

1x2g

Dr.Ifeta Ćirić-Fazlija Adnan Bujak, as. (2V)
Pedagogija

2

2

Prof. Dr. Amel Alić Amer Ćaro, as.

 

DRUGA GODINA

Šifra predmeta

 

Naziv predmeta

Semestar

ECTS

bodovi

 

NASTAVNIK

 

SARADNIK

III-treći

IV-četvrti

P

V

P

V

 
Nefinitne fraze

2

2x2g

Doc. Dr. Kamiah Karović Mr.sc. Amna B.-Čeljo, v.as.  (4V)
Savremeni engleski jezik 4

6x2g

Doc. Dr. Kamiah Karović Mr. sc. Melisa Bureković v.as. (8V)Majda Nizamić, as. (4V)
Konverzacijske vježbe 2

3x2g

Mr. Alma Pirić, lektor Mr.Alma Pirić, lektor (6V)
Poezija engleskog romantizma

2

2x2g

  Prof. Dr. Damir Arsenijević Adnan Bujak, as. (4V)
Didaktika

1

2

  Doc. Dr. Vahdeta Ćatić Amer Ćaro, as.
Informatika

1

2

  Safet Penjić, as.
Izborni predmet: Engleski frazni glagoli

2

  Doc. Dr. Mirna Begagić  

 

TREĆA GODINA

Šifra predmeta

 

Naziv predmeta

Semestar

ECTS

bodovi

 

NASTAVNIK

 

SARADNIK

V-peti

VI-šesti

P

V

P

V

 
Sintaksa proste i složene rečenice

2

2x2g

Doc. Dr. Nadira Aljović Mr.sc. Melisa Bureković, v.as. (4V)
Savremeni engleski jezik 6

6x2g

Doc. Dr. Nadira Aljović Mr. Feđa Imamović v.as. (12V)
Američka književnost 20. stoljeća

2

1x2g

Doc. Dr. Ksenija Kondali Mr.sc. Samir Busovača, lektor (2V)
Konverzacijske vježbe III

2x2g

  Mr. Alma Pirić, lektor Mr. Alma Pirić, lektor (4V)
Praktični kolegij iz šekspirologije

2

  Dr.Ifeta Ćirić-Fazlija
Metodika nastave engleskog jezika u osnovnim i srednjim školama

2

2x2g

  Doc. Dr. Nebojša Vasić Maja Hinović, as. (4V)
Izborni predmet: Demokratija i ljudska prava

2

  Prof. Dr. Faruk Kozić

 

ČETVRTA GODINA

Šifra predmeta

 

Naziv predmeta

Semestar

ECTS

bodovi

 

NASTAVNIK

 

SARADNIK

VII-sedmi

VIII-osmi

P

V

P

V

 
Sintaksa i semantika u generativnoj gramatici 2 1x2g Doc. dr. Nadira Aljović Mr. Feđa Imamović v.as.(2V)
Savremeni engleski jezik 8 4x2g Doc. dr. Vildana Dubravac Mr. Feđa Imamović v.as. (4V)
Mr. Ivana Vasiljević, as. (4V)
Kontrastivna gramatika engleskog i bhs jezika 2 1x2g   Doc. dr. Nadira Aljović Mr. Feđa Imamović, v. As. (2V)
Britanska književnost 20. stoljeća 2

2x2g

  Doc. dr. Ksenija Kondali Adnan Bujak, as. (4V)
Metodika: nastavnička praksa

2x2g

  Doc. dr. Nebojša Vasić Ivana Vasiljević, as.  (4V)
Izborni predmet: Testiranje i vrednovanje komunikacijske kompetencije 1

1

  Prof. dr. Damir Kukić Mr.sc. Enes Prasko, v. as.

Back To Top