skip to Main Content

Rezultati drugog kolokvija iz Metodike početne nastave matematike I rađenog 31.05.2017.g.

Rezultati drugog kolokvija iz Metodike početne nastave matematike I rađenog 31.05.2017.g.

 1. Mujak Adelisa 20 b
 2. Heganović Šefika 20 b
 3. Sinani Afrodita 18 b
 4. Jozić Andrea 17 b
 5. Ćatić Zerina 17 b
 6. Čizmić Emina 16 b
 7. Muslimović Emina 16 b
 8. Memčić Mubina 15,5 b
 9. Poparić Ajdin 15 b
 10. Buljubašić Medina 12 b
 11. Fejzović Emrah 11,5
 12. Brnada Ana 11 b
 13. Kusur Amina 11 b
 14. Mahmutović Belma 11 b
 15. Omerašević Ajdina 11 b
 16. Pavković Josipa 8 b
 17. Šimić Katarina 8 b
 18. Budić Anita 6 b

Prvi kolokvij:

 1. Porča Irma 9,5 b
 2. Kadušić Mirsad 8 b

Uvid u radove kod v.s. dr sc. Naide Bikić održat će se u utorak  06.06.2017. u 10 sati.  Usmeni ispit održat će se u četvrtak 15.06.2017. u 8 sati.

Doc. dr Suljičić Amir

Print Friendly, PDF & Email
Back To Top